Špina

Europska Unija

 

EU projekt - „Povećanje energetske učinkovitosti zgrade prodajnog salona Špina - Pula“

Špina d.o.o. sa zadovoljstvom objavljuje da je dana 15.03.2018. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije za provedbu projekta „Povećanje energetske učinkovitosti zgrade prodajnog salona Špina - Pula“, prema Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“. Opći cilj projekta je doprinijeti ostvarenju energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u privatnom uslužnom sektoru omogućujući jednake količine rezultata-usluga korištenjem manje količine isporučene energije. Projekt je nastao u želji da se smanje troškovi grijanja i potrošnje ukupne energije u zgradi prodajnog salona Špina u Puli. Analizom potrošnje energije detektirane su točke gubitka za čiju se sanaciju planiraju slijedeće aktivnosti projekta.

  • toplinska izolacija vanjskih zidova
  • toplinska izolacija krova
  • zamjena vanjske stolarije

Svrha ovog projekta je smanjenje potrošnje isporučene energije u zgradi prodajnog salona Špina u Puli kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti koje donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 30% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjere.

Rezultat provedenih aktivnosti bit će smanjenje potrošnje odn. ušteda energije u zgradi prodajnog salona Špina- Pula od 17.090,00 kWh / godišnje odnosno:

  • Smanjenje godišnje potrošnje energije u zgradi prodajnog salona Špina-Pula za 38%.
  • Smanjenje godišnje potrošnje toplinske energije u zgradi prodajnog salona Špina-Pula za 32%.
  • Smanjenje godišnje emisije CO2 u zgradi prodajnog salona Špina-Pula za 38%.

Očekuje se da će projekt ostvariti dodanu vrijednost kroz korištenje ekološki prihvatljivih materijala, odnosno ostvarit će korist za društvo i prirodu u cjelini smanjenjem emisije CO2 kao i smanjenjem potrošnje toplinske i ukupne energije

Ukupna vrijednost projekta:2.416.297,01 HRK

Iznos koji sufinancira EU:1.309.877,01 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 29.12.2015 do 31.10.2020.

Kontakt osoba: Laura Čendak Grgić, l.cendak@spina.hr

www.strukturnifondovi.hrhttp://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/hr/funding/erdf/