Špina

Europska Unija

 

EU projekt - „Povećanje energetske učinkovitosti zgrade prodajnog salona Špina - Pula“

            

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Špina d.o.o. sa zadovoljstvom objavljuje da je dana 15.03.2018. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije za provedbu projekta „Povećanje energetske učinkovitosti zgrade prodajnog salona Špina - Pula“, prema Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“. Opći cilj projekta je doprinijeti ostvarenju energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u privatnom uslužnom sektoru omogućujući jednake količine rezultata-usluga korištenjem manje količine isporučene energije. Projekt je nastao u želji da se smanje troškovi grijanja i potrošnje ukupne energije u zgradi prodajnog salona Špina u Puli. Analizom potrošnje energije detektirane su točke gubitka za čiju se sanaciju planiraju slijedeće aktivnosti projekta.

1) toplinska izolacija vanjskih zidova

2) toplinska izolacija krova

3) zamjena vanjske stolarije

Svrha ovog projekta je smanjenje potrošnje isporučene energije u zgradi prodajnog salona Špina u Puli kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti koje donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 30% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjere.

Rezultat provedenih aktivnosti bit će smanjenje potrošnje odn. ušteda energije u zgradi prodajnog salona Špina- Pula od 17.090,00 kWh / godišnje odnosno:

  • 1) Smanjenje godišnje potrošnje energije u zgradi prodajnog salona Špina-Pula za 38%.
  • 2) Smanjenje godišnje potrošnje toplinske energije u zgradi prodajnog salona Špina-Pula za 32%.
  • 3) Smanjenje godišnje emisije CO2 u zgradi prodajnog salona Špina-Pula za 38%.

Očekuje se da će projekt ostvariti dodanu vrijednost kroz korištenje ekološki prihvatljivih materijala, odnosno ostvarit će korist za društvo i prirodu u cjelini smanjenjem emisije CO2 kao i smanjenjem potrošnje toplinske i ukupne energije

Ukupna vrijednost projekta:2.416.297,01 HRK

Iznos koji sufinancira EU:1.309.877,01 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 29.12.2015 do 31.10.2020.

Kontakt osoba: Laura Čendak Grgić, l.cendak@spina.hr

www.strukturnifondovi.hr

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/hr/funding/erdf/